Πρόεδρος: Σοφία Τερζούδη

Αντιπρόεδρος: Αλίκη Παπαδοπούλου

Γραμματέας: Ειρήνη Γραμματοπούλου

Ταμίας: Μαρία Γκόστια

Μέλη: Αλέξανδρος Παρωτίδης, Σιδέρης Μιχαηλίδης και Στέλλα Καραμήτρου

Πρόεδρος: Αθανασίου Χρύσα

Αντιπρόεδρος: Καφετζή Κουλά

Γραμματέας: Χρυσαφή Αγγελική

Ταμίας: Τερζουδη Σοφία

Μέλος: Γκωστια Μαρία

Πρόεδρος: Αθανασίου Χρύσα

Αντιπρόεδρος: Χρυσάφη Αγγελική

Γραμματέας: Κακαράκη Σταυρούλα

Ταμίας: Τερζούδη Σοφία

Μέλη: Καφετζή Κούλα, Μανωλόπουλος Βαγγέλης, Γκώστια Μαρία

Πρόεδρος: Βαγγέλης Μανωλόπουλος

Αντιπρόεδρος: Κούλα Καφετζή

Γραμματέας: Καραμητρου Στέλλα

Ταμίας: Αγγελική Χρυσάφη

Αντιπρόσωπος ΟΚΛΕ Αθανασίου Χρυσά

Μέλη: Γεωργόπουλος Αναστάσιος, Νίκος Παπαδόπουλος

Πρόεδρος: Βαγγέλης Μανωλόπουλος

Αντιπρόεδρος: Κούλα Καφετζή

Γραμματέας: Χρύσα Αθανασίου

Ταμίας: Αγγελική Χρυσάφη

Μέλη: Βάγια Ζήκα, Ευσταθία Γιαννακοπούλου, Νίκος Παπαδόπουλος

Πρόεδρος: Βαγγέλης Μανωλόπουλος

Αντιπρόεδρος: Κούλα Καφετζή

Γραμματέας: Χρύσα Αθανασίου

Ταμίας: Αγγελική Χρυσάφη

Μέλη: Βάγια Ζήκα, Ευσταθία Γιαννακοπούλου, Νίκος Παπαδόπουλος

Πρόεδρος: Κούλα Καφετζή

Αντιπρόεδρος: Γιώργος Παπαδόπουλος

Γραμματέας: Αλίκη Νικολαΐδου

Ταμίας: Χρύσα Αθανασίου

Μέλη: Μιχάλης Δεληγιαννίδης, Όλγα Ρενταρή

Πρόεδρος: Κούλα Καφετζή

Αντιπρόεδρος: Τζούλια Κουφού

Γραμματέας: Βαγγέλης Μανωλόπουλος

Ταμίας: Βύρων Καζακίδης

Μέλη: Γιώργος Παπαδόπουλος, Μαρία Μουμουλίδου, Δημήτρης Νικολαΐδης

Αντιπρόσωπος ΟΚΛΕ: Παναγιώτα Λαμψακιανού

Πρόεδρος: Κούλα Καφετζή

Αντιπρόεδρος: Τζούλια Κουφού

Γραμματέας: Βαγγέλης Μανωλόπουλος

Ταμίας: Βύρων Καζακίδης

Μέλη: Γιώργος Παπαδόπουλος, Μιχάλης Μπολίακης, Θανάσης Κουγκουλος

Εκπρόσωπος ΕΠΑΔΑ: Βαγγέλης Μανωλόπουλος αντί Μιχάλης Μπολιάκης

Αντιπρόσωπος ΟΚΛΕ: Παναγιώτα Λαμψακιανού

Πρόεδρος: Κούλα Καφετζή

Αντιπρόεδρος: Βύρων Καζακίδης

Γραμματέας: Τζούλια Κουφού

Ταμίας: Παναγιώτα Λαμψακιανού

Μέλη: Αθηνά Γούδα, Βαγγέλης Μανωλόπουλος, Μιχάλης Μπολιάκης

Αντιπρόσωπος ΟΚΛΕ: Παναγιώτα Λαμψακιανού

Πρόεδρος: Κούλα Καφετζή

Αντιπρόεδρος: Σάββας Δυτεραίος

Γραμματέας: Νίκη Δραμανίδου

Ταμίας: Παναγιώτα Λαμψακιανού

Μέλη: Αθηνά Γούδα, Μιχάλης Μπολιάκης, Βύρων Καζακίδης

Αντιπρόσωπος ΟΚΛΕ: Παναγιώτα Λαμψακιανού

Εκπρόσωπος ΕΠΑΔΑ: Μιχάλης Μπολιάκης, Νίκη Δραμανίδου

Πρόεδρος: Μιχάλης Μπολιάκης

Αντιπρόεδρος: Κούλα Καφετζή

Γραμματέας: Νίκη Δραμανίδου

Ταμίας: Παναγιώτα Λαμψακιανού

Μέλη: Σάββας Δυτεραίος, Φρέντυ Ανδριοποόυλου

Πρόεδρος: Σάσα Μαράτου

Αντιπρόεδρος: Σάββας Χατζησσάβας

Γραμματέας: Άρτεμης Παπατζελίδου

Ταμίας: Νίκη Δραμανίδου

Μέλη: Σάββας Δευτεραίος, Κούλα Καφετζή, Χρόνης Βούλτσος

Αντιπρόσωπος ΟΚΛΕ: Παναγιώτα Λαμψακιανού.

Πρόεδρος: Σάσα Μαράτου

Αντιπρόεδρος: Νίκος Ψαθάς

Γραμματέας: Νίκη Δραμανίδου

Ταμίας: Βενετία Καραγεωργάκη

Μέλη: Κώστας Πανταζίδης, Άρτεμης Παπατζελίδου, Σάββας Χατζησσάβας

Αναπληρωματικά: Μιχάλης Μπολιάκης, Ματίνα Γκιδίκα

Αντιπρόσωπος ΕΠΑΔΑ Δευτεραίος Σάββας

Αντιπρόσωπος ΟΚΛΕ Βενετία Καραγεργάκη

Πρόεδρος: Σάββας Δευτεραίος

Αντιπρόεδρος: Μιχάλης Μπολιάκης

Γραμματέας: Βενετία Καραγεωργάκη

Ταμίας: Νίκη Δραμανίδου

Μέλη: Ασημένια Καραχρήστου, Γεράσιμος Βλυσίδης, Σοφία Γκαλιακούση

Πρόεδρος: Σάσα Μαράτου

Αντιπρόεδρος: Σάββας Χατζησσάβας

Γραμματέας: Άρτεμης Παπατζελίδου

Ταμίας: Νίκη Δραμανίδου

Μέλη: Σάββας Δευτεραίος, Κούλα Καφετζή, Χρόνης Βούλτσος

Αντιπρόσωπος ΟΚΛΕ: Παναγιώτα Λαμψακιανού.

Πρόεδρος: Σάσα Μαράτου

Αντιπρόεδρος: Σάββας Χατζησσάβας

Γραμματέας: Άρτεμης Παπατζελίδου

Ταμίας: Νίκη Δραμανίδου

Μέλη: Σάββας Δευτεραίος, Κούλα Καφετζή, Χρόνης Βούλτσος

Αντιπρόσωπος ΟΚΛΕ: Παναγιώτα Λαμψακιανού.

Πρόεδρος: Φιλλιώ Γκαβαλιζούδη

Αντιπρόεδρος: Ρούλα Βαρσαμακίδου

Γραμματέας: Παναγιώτα Λαμψακιανού

Ταμίας: Μιχάλης Μπολιάκης

Μέλη: Κώστας Πανταζίδης, Δήμητρα Καΐσα, Γιάννης Πανταζόπουλος

Πρόεδρος: Παναγιώτα Λαμψακιανού

Αντιπρόεδρος: Γιάννης Πανταζόπουλος

Γραμματέας: Φιλλιώ Γκαβαλιζούδη

Ταμίας:  Δάφνη Χατζάκη

Μέλη: Βασίλης Χατζής, Δήμητρα Καΐσα, Κώστας Πανταζίδης

Πρόεδρος:  Κώστας Πανταζίδης

Αντιπρόεδρος: Βασίλης Χατζής

Γραμματέας: Χρήστος Κεβόπουλος εική Δήμητρα Σακαλή

Ταμίας: Παναγιώτα Λαμψακιανού

Μέλη: Γιώργος Καΐσας, Δημήτρης Μακρυλάκης

Πρόεδρος: Φώτης Πιρπιρής

Αντιπρόεδρος: Σάββας Δευτεραίος

Γραμματέας: Ολυμπία Κηπουρίδου

Δημοσίων σχέσεων: Δημήτρης Μακρυλάκης

Ταμίας: Ευαγγελία Κοσμαδάκη

Πρόεδρος: Φίλιππος Βαφειάδης,

Αντιπρόεδρος: Ζαχαρίας Πανιτσούδης

Γραμματέας: Καρσάκου Στέλλα

Ταμίας: Φιλιώ Επιτρόπου – ειδική Συμπέκα Ειρήνη

Μέλη: Γιώργος Καΐσας, Σωτηρία ΚΥβεντίδου

Αναπληρωματικοί: Γιάννης Κοσμίδης, Δημήτρης Μακρυλάκης

Πρόεδρος: Γιώργος Διακορώνιας

Αντιπρόεδρος: Νίκος Ζερβόπουλος

Γραμματέας: Ιαάννα Μάικελ –ειδική Στέλλα Καρσάκου

Ταμίας:  Τασία Παρμαξή

Μέλη: Ξενοφών Τσούκαλης, Παναγιώτης Παπαδόπουλος

Αναπληρωματικοί: Αννα Τιακούδη, Παναγώτα Καλομοιρη, Φίλιππος Βαφειάδης, Παναγώτης Καραμανίδης

Πρόεδρος: Γιάννης Βοιατζής

Αντιπρόεδρος: Ζαχαρίας Πανιτσούδης

Γραμματέας: Γιώργος Φακριάδης

Ταμίας: Στέφανος Φρυδούς

Μέλη: Τάσος Βλησίδης, Δημητρα Καίσα Αθηνοδωρος Ταρσούδης

Αναπληρωματικοί: Στέλλα Καρσάκου, Παναγιώτης Παπαδόπουλος

Πρόεδρος: Κώστας Πανταζίδης

Αντιπρόεδρος: Νίκος Πινάτζης

Γραμματέας: Δημλητρης Δαμιανόγλου

Ταμίας: Γιάννης Κοντακίδης

Μέλη: Κ. Δημούδης, Χρήστος Δούκας και Στρ Βασδέκης

Αναπληρωματικοί: Σ Καρυώτου, Γιώργος Σχολάκης