Σύνοψη

 Στην οικογένεια Μπελιέ, η δεκαεξάχρονη Πολά είναι ο ουσιαστικός διερμηνέας για τους κωφούς γονείς και τον αδελφό της σε καθημερινή βάση στη διαχείριση του οι-κογενειακού αγροκτήματος στη βορειοδυτική Γαλλία. Επιπλέον, τους βοηθά στην κα-θημερινή ζωή, σε όλες τις καθημερινές επικοινωνίες με τον έξω κόσμο, όπως στο να απαντά στο τηλέφωνο, να επικοινωνεί με την τράπεζα ή να τους εξηγεί στη νοηματική μια συμβουλή του γιατρού κ.λ.. Μια μέρα, ο καθηγητής μουσικής στο σχολείο της ανα-καλύπτει την όμορφη φωνή της και την ενθαρρύνει να συμμετάσχει σε διαγωνισμό τραγουδιού, το βραβείο του οποίου θα της εξασφαλίσει μια καλή καριέρα και πτυχίο κολεγίου στο διάσημο μουσικό κολέγιο Maîtrise de Radiο στο Παρίσι. Ωστόσο, αυτή η απόφαση θα σήμαινε την έξοδο από την οικογένειά της και τα πρώτα της βήματα προς την ενηλικίωση. Οι γονείς της Πολά, στους οποίους η μουσική είναι άγνω-στη, ανησυχούν για αυτήν την πρωτοβουλία. Η κοπέλα έρχεται αντιμέτωπη συγχρόνως με την αδιαφορία των γονιών της, τις αμφιβολίες της για τη μουσική της κλίση, το καθήκον της απέναντι στην οικογένειά της και την αβεβαιότητα μιας σχέσης με ένα αγόρι της ηλικίας της. Ταυτόχρονα, ο πατέρας της, δυσαρεστημένος με την πολιτική του δήμαρχου του χω-ριού, αποφασίζει να διεκδικήσει το αξίωμα του δημάρχου, παρά την αναπηρία του.

Συνεργασία με το ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

Είσοδος Ελεύθερη

Προβολές

  • 22:00

Βίντεο & Φωτογραφείες

1 βίντεο 5 φωτογραφείες